Oferta

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

  • Klasy dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem.

SZKOŁA PODSTAWOWA

·         Klasy I-VIII dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym i znacznym.

·         Klasy dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

  • Klasa wielozawodowa kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w zawodach, zgodnych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego (zawody 3-letnie – kucharz, sprzedawca, lakiernik, fryzjer, rolnik, murarz – tynkarz, dekarz, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec i inne wybrane przez ucznia)

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

  • Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Nauka trwa 3 lata.