Sala Doświadczania Świata

 

W dniu 13 listopada 2013r. w naszej szkole nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata. Sala Doświadczania Świata znajduje się przy Oddziale Przedszkolnym na ulicy Dworcowej. Zaproszonych gości powitał dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Jarosław Tomkowski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Fundacji Rosa, dzięki wsparciu której w szkole powstało pomieszczenie do terapii metodą Snoezelen, czyli Sala Doświadczania Świata, burmistrz miasta Rypina Paweł Grzybowski, starosta Marek Tyburski, dyrekcja, nauczyciele i rodzice dzieci uczęszczających do ZS nr 5 w Rypinie. Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z działalnością Fundacji Rosa, którą przedstawił prezes fundacji. Następnie zaprezentowano rys historyczny dotyczący powstania Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie, funkcjonowanie placówki, metody, formy i rodzaje terapii stosowane w szkole podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Przedstawiono również osiągnięcia i sukcesy uczniów uczęszczających do szkoły. Po prezentacji nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Doświadczania Świata. Przecięcia wstęgi dokonał dyrektor szkoły, burmistrz, starosta, prezes Fundacji Rosa oraz przedstawiciel rady rodziców. Osoby uczestniczące w uroczystości mieli możliwość zobaczenia, w jaki sposób nauczyciele prowadzą terapię z dziećmi z niepełnosprawnością przy wykorzystaniu sprzętów i materiałów terapeutycznych znajdujących się w Sali.