Grupa Wsparcia

GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

to odbywające się raz w miesiącu spotkania osób o podobnych problemach.

Harmonogram spotkań

Grupa wsparcia”

Zespoł Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

Rok szkolny 2017/2018

Miesiąc

Data

Teamt spotkania

Uwagi

październik

21.10.2017r.

Spotkanie organizacyjne

 Spotkanie odbyło się wg planu

listopad

18.11.2017r.

Pierwsza pomoc przedmedyczna udzielana dziecku

 Spotkanie odbyło się wg planu

grudzień

16.12.2017r.

Zachowania trudne mojego dziecka – jak sobie z nimi radzić, jaka metoda nad nimi pracowac?

styczeń

27.01.2018r.

Doskonalenie sprawności manualnej i rychowej oraz wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka z wykorzystaniem metody W. Sherbone

marzec

03.03.2018r.

Kinezjologia edykacyjne P. Dennisona

marzec

24.03.2018r.

Wrażenia sensoryczne i techniki terapeutyczne oparte na założeniach metody Integracji Sensorycznej

kwiecień

21.04.2018r.

Ubezwłasnowolnienie –procedura , skutki prawne

maj

19.05.2018r.

Relaksacja dla dzieci i rodziców

czerwiec

16.06.2018r.