Grupa Wsparcia

GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

to odbywające się raz w miesiącu spotkania osób o podobnych problemach.

 

Uwaga!

W sobotę 09.02.2019 r. o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie GRUPY WSPARCIA
Temat: Alternatywne metody porozumiewania się. Spotkanie poprowadzą panie Renata Pilarska oraz Barbara Górecka. Zapraszamy!