Grupa Wsparcia

Spotkanie Grupy w sobotę 11.05.2019 r.

o godz. 10:00. Zapraszamy!

GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

to odbywające się raz w miesiącu spotkania osób o podobnych problemach.

Wdrożone w II semestrze 2016/2017 comiesięczne spotkania w ramach Grupy
Wsparcia stały się stałym elementem współpracy z rodzicami dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem jej jest inicjowanie wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów z jakimi borykają się na co dzień rodzice dzieci niepełnosprawnych, zacieśnianie partnerskich więzi wśród rodziców, tworzenie nieformalnej wspólnoty o podobnych doświadczeniach życiowych, która będzie nie tylko wymieniać poglądy, ale szukać pomocy
i oparcia w problemach.Motywem przewodnim aktywności Grupy Wsparcia są jakże wymowne słowa znanego psychologa Wojciecha Eichelbergera, który w jednym zadaniu określił całą ideę: „Tylko szczęśliwy rodzic potrafi wychować szczęśliwe dziecko”. Comiesięczne spotkania w ramach Grupy Wsparcia cieszą się zainteresowaniem i są bardzo pozytywnie oceniane w środowisku rodziców. Pojawiają się również pozytywne sygnały o zainteresowaniu tą formą współpracy poza szkołą. W bieżącym roku szkolnym zostało przewidziane dziewięć spotkań, z czego do tej pory odbyły się cztery. Owocem dotychczasowej działalności Grupy Wsparcia jest: powołanie z dniem 19 listopada 2018 roku Rypińskiego Stowarzyszenia „Pomocna Piątka” liczącego 18 członków z Katarzyną Paszke w roli prezesa.