Grupa Wsparcia

GRUPA WSPARCIA dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami,

to odbywające się raz w miesiącu spotkania osób o podobnych problemach.