Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rypin 24.08.2020r.

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie dotyczący organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dniu 01 września 2020r.

Lp. Klasa Wychowawca Godzina spotkania sala
1 OA – ul. Warszwska p. Walasiewicz
Anna
8.00 – 9.00
2. 0B- ul. Warszawska p. Czachorowska Marta 9.00 -10.00
3. 0C- ul. Warszawska p. Noskowska
Jolanta
10.00 -11.00
4. IV-V ul. Warszawska p. Gunerko Anna 11.00-12.00
5. I-III p. Małgorzata
Lewicka
8.00-9.00 14
6. III p. Marzena
Zaleśkiewicz
8.00-9.00 5
7. I-III p. Anna
Dąbkowska
8.00-9.00 3
8. IV -V p. Barbara
Kujawska
9.00-10.00 10
9. VII p. Ilona
Kuczyńska
9.00-10.00 7
10. VIII p. Barbara
Górecka
9.00-10.00 12
11. VI-VIII p. Monika
Nowowiejska
10.00-11.00 7a
12. IV-VI p. Milena
Malinowska
10.00-11.00 16
13. VI-VIII p. Monika
Witkowska
10.00-11.00 8
14. I- II Branżowa Szkoła I stopnia p. Małgorzata
Jaguścik
11.00-12.00 2
15. II- III Branżowa
Szkołą I stopnia
p. Mirosława
Krajewska
11.00-12.00 7
16. SPP A p. Joanna
Maciejewska
11.00-12.00 6
17. SPP B p. Bożena Zasada 11.00-12.00 1
18. SPP C p. Renata Pilarska 11.00-12.00 10a

Ze względu na stan zagrożenia pandemią koronawirusa, spotkania z wychowawcami klas oraz nauczycielami odbywać się będą według ustalonego harmonogramu, nie będzie apelu rozpoczynającego nowy rok szkolny.

Uwaga! Spotkania mają charakter konsultacji indywidualnych, w miarę możliwości uczniowie przebywają w szkole bez obecności rodziców, wyjątek stanowią rodzice nowo przybyłych uczniów oraz klas młodszych /I-III oraz oddziałów „0”/.

Rodzice, którym potrzebne jest zaświadczenie o tym, że dziecko uczęszcza do szkoły składają w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły odpowiedni wniosek o wydanie zaświadczenia, ze względów bezpieczeństwa nie wskazany jest bezpośredni kontakt z pracownikami szkoły.

W czasie, gdy już jesteśmy zmuszeni do wizyty w szkole proszę o noszenie maseczek i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, dezynfekcje rąk.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS oraz MZ, poniżej podajemy link do dokumentu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Dyrektor Jarosław Tomkowski