Dla Rodziców

RADA RODZICÓW

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 5

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W RYPINIE

95 9484 1020 2400 0602 6875 0001

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WPŁATA NA

KOMITET RODZICIELSKI ZA MIESIĄC ………..…

kwota 20,00 za miesiąc

WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU MUZYCZNEGO

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W RYPINIE

69 1020 5024 0000 1002 0137 6078

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WPŁATA ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU MUZYCZNEGO ZA MIESIĄC……..

kwota 15,00 za miesiąc

PŁATNOŚĆ DO 25-TEGO DNIA

KAŻDEGO MIESIĄCA

Wykaz książek:

http://zs5.powiatrypinski.pl/wp-content/uploads/2020/08/wykaz-książek.pdf

RADA RODZICÓW

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 5

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W RYPINIE

95 9484 1020 2400 0602 6875 0001

TYTUŁEM: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, WPŁATA NA

KOMITET RODZICIELSKI ZA MIESIĄC ………..…

kwota 20,00 za miesiąc

KOMUNIKAT DO RODZICÓW

Szanowni Państwo


W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w szkole informuję, że nauczyciele przedmiotów teoretycznych w celu realizacji programu nauczania będą kontaktować się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą komunikatorów internetowych i telefonów komórkowych. Nauczyciele będą przesyłać materiały dydaktyczne, zadawać prace do samodzielnej realizacji, odpowiadać na wszystkie pytania związane z bieżącym materiałem nauczania.   Proszę o umożliwienie  dzieciom korzystania z komputera i innych urządzeń elektronicznych, które staną się nowymi narzędziami w realizacji  programu nauczania. Również nauczyciele przedmiotów muzycznych będą kontaktować się z uczniami i  rodzicami i w miarę możliwości pomagać w codziennym ćwiczeniu na instrumencie. Metody pracy na pewno będą przez nauczycieli udoskonalane w celu uzyskania jak najlepszych efektów nauczania. W obecnej sytuacji bardzo  ważna jest rola rodziców, aby motywować dzieci do systematycznej pracy. Jestem przekonany, że dzięki Państwa zaangażowaniu, zaangażowaniu wszystkich nauczycieli uda się nam ten trudny okres przejść. W ramach obowiązujących przepisów nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia zajęć zdalnie. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że Państwa dzieci są obłożeni materiałem z przedmiotów ogólnokształcących, niektórzy przygotowują się do egzaminów i ta grupa potrzebuje w tej chwili szczególne wsparcia. Niech realizacja zajęć artystycznych będzie dla nich odskocznią, umożliwmy naszym uczniom wykonywanie tych zadań, które lubią, które są ich pasją. Liczę na Państwa pomoc i zrozumienie a przede wszystkim na współpracę.

Pozdrawiam

Jarosław Tomkowski

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5

im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie