Nauczanie zdalne

Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

” Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. Poz.642  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie zdalne zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020r.”

W związku z tym, że w szkołach nie odbywają się zajęcia edukacyjne prowadzone jest w tym czasie nauczanie zdalne.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania  darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  

Materiały można pobrać pod adresem:

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej można korzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronie Kuratorium Oświaty oraz innych platformach edukacyjnych.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą w kontakcie z rodzicami drogą mailową oraz telefoniczną.

Informuję,że w obecnym stanie prawnym nauczanie zdalne polega na utrwalaniu zdobytych wiadomości i umiejętności. W związku z tym zwracam się z prośbą do nauczycieli, aby uczniowie otrzymywali materiały utrwalające zrealizowane treści zgodnie z podstawą programową. Nie wystawiamy ocen uczniom. 

Zobowiązuje się rodziców i nauczycieli do nadzoru pracy dzieci oraz pomocy im w realizowaniu zadań.

Linki do platform, z których można korzystać:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

https://epodreczniki.pl/

https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php

Platforma nauczania obowiązuje do odwołania, to jest do momentu powrotu uczniów do szkoły!

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Rypinie

mgr Jarosław Tomkowski