Samorząd Uczniowski

Skład oraz sekcje Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 ( opiekunem Samorządu jest Pani Marzena Zaleśkiewicz we współpracy z Panią Moniką Nowowiejską)
Lidia Leszczyńska – przewodnicząca
Julia Rydzyńska – zastępca przewodniczącej
Sandra Budzichowska – sekretarz
Krzysztof Karpiński – rzecznik praw ucznia
W skład poszczególnych sekcji weszli:
Sekcja porządkowa –
Dawid Laskowski, Igor Drzymalski, Hubert Grodzicki, Szymon Fularczyk
Sekcja kulturowo – rozrywkowa –
Paulina Strzelecka, Klaudia Dąbrowska, Kinga Tarantowicz, Oliwia Olszewska
Sekcja do spraw dekoracji –
Ilona Kręgielewska, Arkadiusz Pilśniak, Patryk Bejgrowicz, Monika Wiśniewska