Innowacje w Zespole Szkół nr 5

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 w Rypinie uczestniczyli wprojekcie ,,System monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w placówkach oświatowych” realizowanego w ramach projektu „E-PIONIER – WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU UCZELNI WYŻSZYCH NA RZECZ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI ROZWIĄZAŃ ICT W SEKTORZE PUBLICZNYM”.

Przeprowadziliśmy test monitorowania stresu u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. System monitorowania składał się z: czujników-opasek rejestrujących podstawowe stany emocjonalne oraz aplikacji odczytującej dane z czujników i generującej raporty na podstawie zarejestrowanych danych. Czujniki były zrealizowane w formie opasek na rękę przypominających zegarek i zawierały sensory pomiarowe pulsu serca, rezystancji skóry, temperatury oraz ruchu. Każdy z czujników-opasek wykrywał sytuacje stresowe za pomocą specjalnie zaprojektowanego algorytmu analizującego i korelującego dane. Czujniki były zasilane bateryjnie, z możliwością nieprzerwanej pracy przez min. 5 godzin. Obudowy i konstrukcja czujników były dostosowane do specyfiki dzieci. Na koniec dnia zarejestrowane dane były przesyłane do komputera. System dedykowany był do obserwacji oraz rejestrowania emocji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz przygotowywania raportów w celu oceny efektów terapeutycznych.

Uzyskaliśmy pomiary, które otwierają nowe możliwości dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Dostrzeżenie zależności i wpływów czynników zewnętrznych na wystąpienie określonej reakcji pozwoli na zmniejszenie lub całkowite wyeliminownie zachowań niepożądanych. Efektem podjętych działań będzie utrzymanie równowagi emocjonalnej u dzieci, a tym samym zwiększenie efektywności prowadzonej terapii.

W dniu 10.12.2019 r. odbył się odbiór projektu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Szkoły: Dyrektor mgr Jarosław Tomkowski i mgr Agnieszka Milewska, przedstawiciele ,,E-Pionier” mgr Rafał Krzemianowski, mgr Katarzyna Szkoda i dr inż. Paweł Kalinowski oraz przedstawiciele realizowanego projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG, mgr Anna Walasiewicz, dr hab. inż. Marek Wójcikowski, prof. PG, dr hab. inż. Bogdan Pankiewicz, prof. PG, dr hab. inż. Jacek Łubiński, prof. PG, i dr Michał Tomczak. Projekt został zrealizowany.

Czekamy z nadzieją na inwestora.

Agnieszka Milewska