Plac zabaw przy ul. Warszawskiej

W dniu 5 września 2019r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia placu zabaw. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Rypiński p. Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof Cegłowski, Burmistrz Miasta Rypin – p. Paweł Grzybowski, P. Piotr Kopyciński – Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, P. Milena Kucińska Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, Piotr Janic Dyrektor Gaspol Rypin, p. Katarzyna Szczęsny dyrektor PCOO w Rypinie, p. Krzysztof Szalkowski – przewodniczący Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Sportu, ks. Kanonik Andrzej Krasiński, który dokonał poświęcenia nowo zakupionego sprzętu. Dyrektor firmy Gaspol SA p. Piotr Janic z asystentem p. Anną Włodarczyk. W uroczystości wzięli udział również rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych placówki. Do dyspozycji dzieci został oddany nowy plac zabaw, którego wyposażenie stanowią: bujaczka dla osób niepełnosprawnych na wózkach /pierwsza w Powiecie Rypiński/ – koszt inwestycji 20 tyś zł – zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe w Rypinie /inicjatywa P. Starosty Jarosława Sochackiego/, huśtawka oraz zestaw zabawowy koszt 12 tyś zł / dotacja celowa/ oraz piaskownica ufundowana przez firmę Gaspol koszt 1900zł.. Ponadto firma Gaspol zorganizowała z tej okazji piknik dla wszystkich dzieci naszej szkoły.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy uczniowie oraz rodzice składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w zakup nowego wyposażenia. Dziękujemy Staroście Rypińskiego – p. Jarosławowi Sochackiemu, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu Rypińskiego, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, Firmie Gaspol SA, pracownikom firmy Gaspol oraz wszystkim przybyłym na ta uroczystość.