Prelekcja dla rodziców

Podczas spotkania z rodzicami pani Magdalena Szer z Teatru Edukacji i Profilaktyki z Krakowa dokonała prezentacji odnośnie zagrożeń czyhających w Internecie. Uświadomiła dorosłym, że dzieci narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę tj. filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące używki, anoreksję, rasizm, uczestnictwo w sektach itp.
Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw i oszustw z użyciem sieci. Często podają obcym w sieci prywatne informacje oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie.
Pani Magdalena zwróciła również uwagę na sygnały, które powinny niepokoić rodziców w zachowaniu dzieci i co mogą zrobić, aby im pomóc.