Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

26 listopada uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5 uczestniczyli w programach profilaktycznych realizowanych przez specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Teatru ,,Maska” z Krakowa. Warsztaty prowadzone były z podziałem na grupy wiekowe. Uczniowie klas V – VIII Szkoły Podstawowej uczestniczyli w warsztacie ,,Sztuka Komunikacji” mający na celu rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania, komunikowania, prawidłowego odczytywania sygnałów niewerbalnych oraz zdolności nawiązywania i podtrzymywania właściwych relacji komunikacyjnych.
Uczniowie Szkoły Branżowej, SPP oraz klasy III Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach ,,Bezpieczeństwo w sieci”, które przyczyniły się do zdobycia nowych informacji odnośnie bezpiecznego korzystania z Internetu. Zwrócono uwagę, z jakimi zagrożeniami może spotkać się młodzież, a zwłaszcza na niebezpieczne kontakty online.
Uczniowie pozyskali informacje, gdzie i z kim mogą rozmawiać w chwili zaistnienia niebezpiecznych sytuacji w celu uzyskania pomocy. Zwrócono również uwagę na zjawisko uzależnienia od komputera i Internetu.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav