Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Święto to zostało ustanowione – na wniosek Rzecznika Praw Dziecka – przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Tego dnia uczniowie zapoznali się z prezentacją multimedialną mającą na celu uświadomienie dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, nie zaniedbując równocześnie swoich obowiązków. Chętnie dyskutowali na  bliski im temat, wykonywali prace plastyczne na temat przysługujących praw, które następnie umieszczone zostały na korytarzu szkolnym.

Należy pamiętać, że prawa dziecka są niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.