Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 2.10.2019 rody my się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 48 uczniów. zgodnie z regulaminem SU głosowanie było tajne, a każdy z uczniów mógł oddać dwa głosy. Na zebraniu samorządu uczniowskiego w dniu 4.10.2019 r. Wybrano zarząd samorządu i wyłoniono poszczególne sekcje. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została Lidia Leszczyńska,zastępcą Damian Brejna, sekretarzem Monika Betlejewska a rzecznikiem praw ucznia został Krzysztof Karpiński.
W skład poszczególnych sekcji weszli:
1.Sekcja porządkowa:
Dawid Laskowski
Filip Słowikowski
Igor Drzymalski
Arkadiusz Pilśniak
2.Sekcja kulturowo-rozrywkowa
Klaudia Dąbrowska
Paulina strzelecka
Oliwia Olszewska
3.Sekcja ds.dekoracji
Julia Wyskiel
Julia Rydzyńska
Roksana Krasińska

Dzień Chłopaka

Od Dnia Chłopaka mija dziś dokładnie tydzień. Jeszcze raz życzymy wszystkim chłopcom/chłopakom/mężczyznom wszystkiego najlepszego.

W imieniu Panów dziękujemy Samorządowi Szkolnemu za słodkie upominki, a w gratisie dołączymy fotorelację z imprezy w klasie Pani Mileny Malinowskiej:)