Dzień Przedszkolaka

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Zespole Szkół Nr 5 zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w celebrowaniu tego dnia. A oto kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i Szkolnych poznały zawartość apteczki pierwszej pomocy i dowiedziały się w jakich wypadkach i w jaki sposób jej używać. Przypomniano także numery alarmowe wszystkich służb ratunkowych. Dla wszystkich były to bardzo pouczające zajęcia.

Plac zabaw przy ul. Warszawskiej

W dniu 5 września 2019r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia placu zabaw. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Rypiński p. Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof Cegłowski, Burmistrz Miasta Rypin – p. Paweł Grzybowski, P. Piotr Kopyciński – Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, P. Milena Kucińska Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, Piotr Janic Dyrektor Gaspol Rypin, p. Katarzyna Szczęsny dyrektor PCOO w Rypinie, p. Krzysztof Szalkowski – przewodniczący Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Sportu, ks. Kanonik Andrzej Krasiński, który dokonał poświęcenia nowo zakupionego sprzętu. Dyrektor firmy Gaspol SA p. Piotr Janic z asystentem p. Anną Włodarczyk. W uroczystości wzięli udział również rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych placówki. Do dyspozycji dzieci został oddany nowy plac zabaw, którego wyposażenie stanowią: bujaczka dla osób niepełnosprawnych na wózkach /pierwsza w Powiecie Rypiński/ – koszt inwestycji 20 tyś zł – zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe w Rypinie /inicjatywa P. Starosty Jarosława Sochackiego/, huśtawka oraz zestaw zabawowy koszt 12 tyś zł / dotacja celowa/ oraz piaskownica ufundowana przez firmę Gaspol koszt 1900zł.. Ponadto firma Gaspol zorganizowała z tej okazji piknik dla wszystkich dzieci naszej szkoły.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy uczniowie oraz rodzice składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w zakup nowego wyposażenia. Dziękujemy Staroście Rypińskiego – p. Jarosławowi Sochackiemu, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu Rypińskiego, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, Firmie Gaspol SA, pracownikom firmy Gaspol oraz wszystkim przybyłym na ta uroczystość.

Przekazanie samochodu

W dniu 5 września 2019r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Rypiński p. Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof Cegłowski, Burmistrz Miasta Rypin – p. Paweł Grzybowski, p. Piotr Kopyciński – Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, P. Milena Kucińska Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, Piotr Janic Dyrektor Gaspol Rypin, p. Katarzyna Szczęsny dyrektor PCOO w Rypinie, p. Krzysztof Szalkowski – przewodniczący Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Sportu, ks. Kanonik Andrzej Krasiński. W uroczystości wzięli udział również rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych placówki. W tym szczególnym dniu został przekazany do użytku nowo zakupiony samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich – koszt zakupu samochodu wyniósł 138 tyś. zł, z czego 80 tyś. zł to dofinansowanie ze środków PFRON, pozostała kwota tj. 58 tyś zł to środki Powiatu Rypińskiego. Obecny na spotkaniu ks. Kanonik Andrzej Krasiński poświęcił nowy samochód. Zakup pojazdu był możliwy miedzy innymi dzięki zaangażowaniu i pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

Z całego serca dziękujemy!!!