Jesienne rękodzieło

Od wielu lat w ramach współpracy z rodzicami poszukujemy ciekawych form, aktywizacji społecznej szkolnego środowiska. Zainteresowaniem cieszą się comiesięczne spotkania Grupy Wsparcia czy niezwykle ciepło wspominana artystyczna współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów LO w Rypinie. Tym razem w dniu 7 października nasze zaproszenie do udziału w jesiennych warsztatach artystycznych przyjęły panie z Koła Gospodyń w Głowińsku: Elżbieta Kaślewicz, Elżbieta Szalkowska i Wioletta Majkowska.

Twórcza aktywność pani Elżbiety Kaślewicz jest nam znana i ceniona od dawna. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni Jej Koleżankom za przyjęcie zaproszenia do pracy z młodzieżą, której chcemy przybliżać potencjał lokalnej społeczności, zaangażowanych, twórczych i ciekawych ludzi, potrafiących zarażać optymizmem i otwartością na drugiego człowieka. Tak niewiele trzeba, aby z pożółkłych liści zręczne dłonie uczniów pod kierunkiem pań wyczarowały cudnej urody bukiety, na zatrzymanie polskiej, złotej jesieni, albo serdeczny podarek z bilecikiem od serca.

W imieniu dyrekcji i młodzieży Zespołu Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie dziękujemy za wspaniałą atmosferę i możliwość podpatrywania artystycznego warsztatu naszych Gości. Z niecierpliwością czekamy na następną odsłonę współpracy, która już niebawem.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 2.10.2019 rody my się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięło udział 48 uczniów. zgodnie z regulaminem SU głosowanie było tajne, a każdy z uczniów mógł oddać dwa głosy. Na zebraniu samorządu uczniowskiego w dniu 4.10.2019 r. Wybrano zarząd samorządu i wyłoniono poszczególne sekcje. W wyniku głosowania przewodniczącą SU została Lidia Leszczyńska,zastępcą Damian Brejna, sekretarzem Monika Betlejewska a rzecznikiem praw ucznia został Krzysztof Karpiński.
W skład poszczególnych sekcji weszli:
1.Sekcja porządkowa:
Dawid Laskowski
Filip Słowikowski
Igor Drzymalski
Arkadiusz Pilśniak
2.Sekcja kulturowo-rozrywkowa
Klaudia Dąbrowska
Paulina strzelecka
Oliwia Olszewska
3.Sekcja ds.dekoracji
Julia Wyskiel
Julia Rydzyńska
Roksana Krasińska

Dzień Chłopaka

Od Dnia Chłopaka mija dziś dokładnie tydzień. Jeszcze raz życzymy wszystkim chłopcom/chłopakom/mężczyznom wszystkiego najlepszego.

W imieniu Panów dziękujemy Samorządowi Szkolnemu za słodkie upominki, a w gratisie dołączymy fotorelację z imprezy w klasie Pani Mileny Malinowskiej:)

Dzień Przedszkolaka

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Zespole Szkół Nr 5 zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w celebrowaniu tego dnia. A oto kilka pamiątkowych zdjęć z tego wydarzenia.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

12 września obchodziliśmy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i Szkolnych poznały zawartość apteczki pierwszej pomocy i dowiedziały się w jakich wypadkach i w jaki sposób jej używać. Przypomniano także numery alarmowe wszystkich służb ratunkowych. Dla wszystkich były to bardzo pouczające zajęcia.

Plac zabaw przy ul. Warszawskiej

W dniu 5 września 2019r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia placu zabaw. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Rypiński p. Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof Cegłowski, Burmistrz Miasta Rypin – p. Paweł Grzybowski, P. Piotr Kopyciński – Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, P. Milena Kucińska Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, Piotr Janic Dyrektor Gaspol Rypin, p. Katarzyna Szczęsny dyrektor PCOO w Rypinie, p. Krzysztof Szalkowski – przewodniczący Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Sportu, ks. Kanonik Andrzej Krasiński, który dokonał poświęcenia nowo zakupionego sprzętu. Dyrektor firmy Gaspol SA p. Piotr Janic z asystentem p. Anną Włodarczyk. W uroczystości wzięli udział również rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych placówki. Do dyspozycji dzieci został oddany nowy plac zabaw, którego wyposażenie stanowią: bujaczka dla osób niepełnosprawnych na wózkach /pierwsza w Powiecie Rypiński/ – koszt inwestycji 20 tyś zł – zakup sfinansowało Starostwo Powiatowe w Rypinie /inicjatywa P. Starosty Jarosława Sochackiego/, huśtawka oraz zestaw zabawowy koszt 12 tyś zł / dotacja celowa/ oraz piaskownica ufundowana przez firmę Gaspol koszt 1900zł.. Ponadto firma Gaspol zorganizowała z tej okazji piknik dla wszystkich dzieci naszej szkoły.

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy uczniowie oraz rodzice składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wnieśli wkład w zakup nowego wyposażenia. Dziękujemy Staroście Rypińskiego – p. Jarosławowi Sochackiemu, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu Rypińskiego, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, Firmie Gaspol SA, pracownikom firmy Gaspol oraz wszystkim przybyłym na ta uroczystość.

Przekazanie samochodu

W dniu 5 września 2019r. w Zespole Szkół Nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Rypinie odbyło się uroczyste przekazanie samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli: Starosta Rypiński p. Jarosław Sochacki, Przewodniczący Rady Powiatu p. Krzysztof Cegłowski, Burmistrz Miasta Rypin – p. Paweł Grzybowski, p. Piotr Kopyciński – Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, P. Milena Kucińska Kujawsko –Pomorski Oddział PFRON, Piotr Janic Dyrektor Gaspol Rypin, p. Katarzyna Szczęsny dyrektor PCOO w Rypinie, p. Krzysztof Szalkowski – przewodniczący Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Sportu, ks. Kanonik Andrzej Krasiński. W uroczystości wzięli udział również rodzice i dzieci z oddziałów przedszkolnych placówki. W tym szczególnym dniu został przekazany do użytku nowo zakupiony samochód 9-cio osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich – koszt zakupu samochodu wyniósł 138 tyś. zł, z czego 80 tyś. zł to dofinansowanie ze środków PFRON, pozostała kwota tj. 58 tyś zł to środki Powiatu Rypińskiego. Obecny na spotkaniu ks. Kanonik Andrzej Krasiński poświęcił nowy samochód. Zakup pojazdu był możliwy miedzy innymi dzięki zaangażowaniu i pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie.

Z całego serca dziękujemy!!!